Styret i ÅIL skal:   

  • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag.  

  • Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben  

  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede

    idrettsmyndigheter  

  • Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad  

  • Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett  

  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.LederSiv Stafsnes - Gregersenleder@aasmarka-idrettslag.no922 33 667
Nestleder/sekretærKjerstin Lundgårdpost@aasmarka-idrettslag.no957 99 716
ØkonomiansvarligCarl Ole Fosskasserer@aasmarka-idrettslag.no412 90 522
Leder SkiutvalgAnn-Kristin Baardsethleder.ski@aasmarka-idrettslag.no416 72 170
Leder FotballutvalgMikkel Kvasnesleder.fotball@aasmarka-idrettslag.no994 00 705
Sponsor- og inntektsansvarligCarl Ole Foss
976 72 056
Sponsor- og inntektsansvarligKai Morten Løkken
456 06 806
Dommerkontakt ÅIL FotballThomas Ånerudpost.fotball@aasmarka-idrettslag.no936 86 794