Bilder av barn

Hvordan er reglene for fotografering og deling av bilder av barn? Og hvordan skal barnebilder håndteres slik at barnas rett til personvern og integritet tas vare på?

Utgangspunktet er at det alltid må finnes et samtykke fra de foresatte til alle barn på et bilde for at det skal være lov å dele bildene videre med andre - enten delingen skjer åpent på nett eller lukket i grupper eller via epost. Dersom bildene tas i offentlig regi (skole, barnehage) må de som tar bilder ha samtykke før bildene tas, gjerne gjennom et samtykkeskjema.

Rett til privatliv

I FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen) står det:

Artikkel 12 - Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører dem, og deres meninger skal tillegges vekt. A

rtikkel 16 - Barnet skal ikke utsettes for tilfeldig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv. Det skal beskyttes mot ulovlig angrep mot ære og omdømme.

Dette understreker viktigheten av å ikke publisere for mange eller krenkende bilder av barn, og å alltid spørre barnet før bilder deles.

Ulik bildebruk

Dagligdagse aktivitet som filmes eller fotograferes for å studere f.eks fotballspill eller skiteknikk, er verken melde- eller konsesjonspliktige. Det bør vanligvis heller ikke by på noe problem om trenere tar bilder av barna for å henge opp i klubbhuset. Dersom trenere eller lagledere derimot skal utlevere opptak eller bilder til foreldrene, må de ha samtykke fra de foresatte til barna som kan identifiseres på videoen/bildet.

Etisk bruk av bilder og video

Bruk av bilder som viser aktivitet, variasjon og stemning på trening eller kamp, er veldig viktig og nyttig. ÅIL og alle våre aktiviteter på sosiale medier skal følge etiske og lovpålagte regler for publisering av bilder og video på sosiale medier.

 • Legg ikke ut nærbilder/portretter

 • Bildene skal være aktivitetsfokusert, ikke personfokusert

 • Barnet skal ikke være gjenkjennbart for dem som ikke kjenner barnet godt

 • Ikke legg ut bilder av barn med lite klær

 • Publiser aldri navn på barna

 • Spør alltid om samtykke av personer som avbildes eller filmes. Vi innhenter alltid tillatelse fra foresatte før fotografering og publisering av bilder av barn. Dersom foreldre er uenige om publisering av bilder, bør tvilen komme barnet til gode. Det er viktig å huske at barn har rett til personvern.

 • Informer om at bildene vil bli brukt sosiale medier og i hvilke medier de vil bli publisert.

 • Gi alltid deltakere og foreldre anledning til å reservere seg mot slik publisering.

 • Sørg for lett tilgjengelig og synlig informasjon om kontaktperson hvis noen ønsker å bli fjernet fra publiserte bilder og videoer.

Sjekkliste

Her er noen stikkord til hva man bør vurdere før deling av barnebilder:

 1. Lovlighet: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.
 2. Type bilde: Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre.
 3. Mengde: Del færrest mulig bilder.
 4. Kanalbruk: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper.
 5. Slett jevnlig: Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom.
 6. Spør alltid barna: Bruk spørsmål som "Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?" Da gjør du det forståelig for dem. Respekter svaret.


Eksempler på bildebruk som illustrerer aktivitet på en god måte, samtidig som man tar hensyn til personvern.     

Veiledningshefte

Bilder av barn

Dette veiledningshefte om bilder av barn på nett som heter "I beste mening". Her går man gjennom reglene, samt gir gode råd med utfyllende informasjon. Det er også tips til spørsmål som kan benyttes på foreldre- eller lagmøter. Heftet kan lastes ned i pdf-versjon eller bestilles kostnadsfritt i skjemaet under. Heftet er tilgjengelig på både bokmål og nynorsk.

Last ned I beste mening - bokmål (pdf)

Last ned I beste mening - nynorsk (pdf)