Skjema for utgifts- eller kjørerefusjon


Refusjon av utgifter

Det er kun anledning til å gjøre innkjøp på klubbens vegne etter avtale med leder fotball, leder Skiutvalg eller ÅIL's leder. Gjøres innkjøp uten avtale på forhånd, kan man ikke forvente refusjon.

Refusjon for utgifter utbetales innen en måned fra innsendt skjema.

Denne attesteres av ÅIL Økonomiansvarlig før utbetaling.

Skjema sendes ÅIL Økonomiansvarlig på faktura@aasmarka-idrettslag.no

Utgiftsrefusjonsskjema ÅIL 2018


Kompensasjon kjøreutgifter

Kompensasjon for kjøreutgifter er regulert i hver enkelt avtale mellom ÅIL og trener/lagleder/frivillig. Det vil ikke bli utbetalt kompensasjon uten at dette på forhånd er avtaleregulert gjennom ÅIL sitt styre.

All slik kompensasjon er innberetningspliktig.

Skjema sendes ÅIL Økonomiansvarlig på faktura@aasmarka-idrettslag.no

Utbetaling av kjøregodtgjørelse: Kjøregodtgjørelser utbetales innenfor inngåtte avtaler. Det skal alltid føres kjøregodtgjørelseskjema for utbetaling. Det skal kun føres ett skjema per måned. Aldri mer enn en måned per skjema.

Denne attesteres av ÅIL Økonomiansvarlig før utbetaling.

Skjema for kjøregodtgjørelse ÅIL 2018


Honorar trener/lagleder/verv

Skjema for utbetaling av honorar/lagleder/verv skal kun benyttes der individuelt avtalefestet honorar ligger til grunn på forhånd, og honorar kan ikke overstige avtalefestet beløp.

Skjema sendes ÅIL Økonomiansvarlig på faktura@aasmarka-idrettslag.no

Utbetaling av honorar: Honorar utbetales innenfor inngåtte avtaler. Det skal alltid føres honorarskjema for utbetaling. Det skal kun føres ett skjema per sesong, etter endt sesong.

Denne attesteres av ÅIL Økonomiansvarlig før utbetaling.

Honorar trener/lagleder/verv


Har du spørsmål? Kontakt oss;

leder Skiutvalg; leder.ski@aasmarka-idrettslag.no

leder Fotballutvalg; leder.fotball@aasmarka-idrettslag.no

leder ÅIL; leder@aasmarka-idrettslag.no

ÅIL Økonomiansvarlig; kasserer@aasmarka-idrettslag.no