Støtte til deltagelse i nasjonale renn / mesterskap


Åsmarka IL setter årlig av midler slik at vi kan støtte deg som ønsker å delta på nasjonale renn/mesterskap innen langrenn.

Støtten utbetales etterskuddsvis og utbetales innen 31.12 søknadsåret.

Merk: søknadsfristen er 20.08 etter gjennomført renn.

For mer informasjon:

Kontakt leder ÅIL Ski eller Økonomiansvarlig ÅIL