Åsmarka IL 


Vårt arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


Stiftet 1923, med omkring 200 medlemmer. Et aktivt, lite idrettslag i nordre del av Ringsaker kommune, ca 20 minutters kjøring til Lillehammer og Moelv, ca 15 minutter til Sjusjøen.

Idrettslaget er organisert i tre deler;

  • Ski og barneidrett
  • Fotball
  • Uorganisert aktivitet for voksne

Stort anlegg for ei lita bygd

Idrettslaget har et flott nærmiljøanlegg som er sentralisert rundt Åsen Skole og Åsen barnehage.

Anlegget består av:

  • fotballbane
  • grusbane
  • ballbinge
  • to skateramper
  • turløyper
  • lysløype
  • skileikområde

Åsmarka Idrettslag følgerIdrettsforbundets vedtekter og regler, sist vedtatt på Årsmøte 2017.