Team Sjusjøen 


Treningssamarbeid Ski, mellom sju klubber i Nordre Ringsaker;

  • Åsmarka
  • Lismarka
  • Næroset
  • Moelv
  • Brøttum
  • Ring
  • Mesnali

Teamet består av gutter og jenter i alderen 12 til 16 år, samt juniorer og seniorer. Det er nedsatt et eget styre med representanter fra de respektive klubbene.

Team Sjusjøen har egen nettside.