ÅSMARKINGEN


Åsmarkingen er bygdas egen lille "avis", som utgis to ganger i året. 
Avisa består i hovedsak av lokalt stoff som blir sendt inn av ulike lag og foreninger i bygda vår.
Det er Åsmarka idrettslag som er initiativtaker til avisa, og som henter inn stoff, redigere og trykke.

Ønsker du å ha noe på trykk i Åsmarkingen? Send epost til post@aasmarka-idrettslag.no

Åsmarkingen vår 2018

Åsmarkingen høst 2017

Utgiver: Åsmarka Idrettslag   Utgivelser        
Første gang utgitt: 1983              
Opplag:  300   Vår: en - to uker før 17.mai      
Økonomisk målsetning: 0   Høst:  Uken før fotballavslutning, inkludert program for Julemesse Åsheim
                 
Finansiering: Sponsorinntekter   Trykk: Åsen skole        
                 
Redaktør: ÅIL         
                 


Annonsepriser:    
     
AD1 Halv side 400,00
AD2 Hel side 600,00
AD3 Halv side vår+ høst 700,00
AD4 Hel side vår + høst 1000,00
AD5 Full pakke 2000,00
  Hel side vår og høst  
  Nettsideannonse 1 år