Årmøte i ÅIL


Arrangør: Christian Bålerud

Tid


Til medlemmene i Åsmarka idrettslag

05.01.22 Åsmarka

Innkalling til årsmøte i Åsmarka idrettslag

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Åsmarka idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 16.02.2022 kl. 20.00  på Klubbhuset på Åsheim. Grunnet covid situasjonen kan årmøtet flyttes til teams ved behov.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 01.02.22 til leder@aasmarka.idrettslag.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på ÅIL sine hjemmesider og på ÅIL sin Facebook side.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

ÅIL håper flere ønsker å melde seg inn i laget. Alle medlemmer er viktige medlemmer for ÅIL.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret 


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.