Årsmøte 2018 Saksliste

Postet av Åsmarka IL den 12. Mar 2018

Mandag 19. mars inviterer styret i ÅIL til årsmøte i klubblokalene. Dette er dagen da nye roller trer inn i styret, og mange dyktige frivillige takker for seg etter flere års innsats for klubben. Vi skal også innom noen saker på agendaen som er nye for klubben, eller som er modne for felles diskusjon. Alle med hjerte for ÅIL er velkomne, og takhøyden er stor for gode refleksjoner. Vi stiller med enkel servering og sier velkommen til årsmøte!


ÅRSMØTE I ÅSMARKA IL

Mandag 19. mars 2018 kl. 19.00 på Klubbhuset  

Saksliste:  

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste  
 2. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å skrive under protokoll
 3. Godkjenning av årsmeldinger fra gruppene
 4. Godkjenning av regnskap fra gruppene
 5. Godkjenning av budsjett for gruppene
 6. Vedta organisasjonsplan
 7. Vedta medlemskontingent
 8. Innvilge gruppestyrene fullmakt til å vedta treningsavgift
 9. Innkomne saker
  1. Godtgjørelser og honorering av frivillig arbeid i ÅIL
 10. Valg

Frasigelse av verv er meldt inn til valgkomiteen

Vel møtt!

Med vennlig hilsen styret i ÅILKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.