ÅIL presenterer: Åsmarka Herrelag!

Postet av Åsmarka IL den 4. Okt 2019

Bli med på det helt ferske herrelaget i Åsmarka!


Første trening vil bli på Åsmarka stadion onsdag 09.10 klokken 17.30 til mørket faller på.

Fra november vil det bli vintertrening innendørs en gang i uka.

Dette er et lag for alle som har lyst til å være med å sparke fotball.


Spillende trener er Håvard Ranvik sammen med hjelpetrener Martin Murholt.

Møt opp på Åsmarka stadion førstkommende onsdag for en bli-kjent trening og flere opplysninger!

Kan du ikke møte på onsdag men har lyst til å bli med, kontakt: 

  • Håvard Ranvik tlf: 94186682 eller 
  • Martin Murholt tlf. 47717793

På vegne av fotballutvalget og styret i ÅIL ønskes vårt nye lag lykke til! Og kan vi legge til; dette synes vi i ÅIL er skikkelig moro! 

Mvh

styret og fotballutvalget ÅIL

Åsmarkrennet 17. mars - Startlister

Postet av Åsmarka IL den 15. Mar 2019

Her finner du startliste for årets Åsmarkrenn!

Vi ønsker lykke til, til alle løpere!

Startliste ofisiell 2019.pdf
Klubbmesterskap 6.mars 2019

Postet av Åsmarka IL den 5. Mar 2019

Møt opp på klubbmesterskap i Åsmarka 6.mars.

Hvem får napp på vandrepokalene i år, hvem kan kalle seg for klubbmester i dame- og herreklassen? 

Påmelding fra kl.17.30, start kl.18.15.

For å være med og konkurrere om tittelen Klubbmester må du være medlem av Åsmarka IL.
Ekstraordinært årsmøte ÅIL 2019

Postet av Åsmarka IL den 5. Feb 2019

På grunn av mangelfull innstilling av kandidater til roller på valg til årsmøte 31.01.19 ble det satt opp dato for ekstraordniært årsmøte:

11.02.19 kl. 1930

Styrets valgkomite må der fremlegge kandidater til rollene:

  • Leder ÅIL
  • Leder ÅIL Fotball

Dette er nødvendig for å sikre videre drift i ÅIL
Mannskapsplan for Åsmarkrennet/Sjusjøcup søndag 17. mars 2019

Postet av Åsmarka IL den 5. Feb 2019

Søndag 17. mars arrangeres årets Åsmarkrenn og vi er i den forbindelse avhengig av deres hjelp for å 

kunne arrangere rennet. Vi er så heldige i år at vi er arrangør av Sjusjøcup, det vil si at vi kan forvente 

oss mange flere deltakere, anslagsvis 300-500 løpere. Derfor håper vi at du har muligheter til å bidra. 

Dersom det blir vanskelig å stille, er det fint om du kan skaffe en erstatter. Meld fra til Ann Kristin 

Baardseth, tlf. 41672170 innen 1.mars, om du ikke kan stille. På Åsheim serveres kaffe og kake til alle 

funksjonærene. På forhånd tusen takk!


Rennleder: Vidar Sveadalen

Løypesjef: Kristoffer Øibakken

Speaker: Lars Freng

Sekretariatet møter til pakking av startnummer fredag/lørdag kl. 18.00

Søndag 17. mars arrangeres årets Åsmarkrenn og vi er i den forbindelse avhengig av deres hjelp for å 

kunne arrangere rennet. Vi er så heldige i år at vi er arrangør av Sjusjøcup, det vil si at vi kan forvente 

oss mange flere deltakere, anslagsvis 300-500 løpere. Derfor håper vi at du har muligheter til å bidra. 

Dersom det blir vanskelig å stille, er det fint om du kan skaffe en erstatter. Meld fra til Ann Kristin 

Baardseth, tlf. 41672170 innen 1.mars, om du ikke kan stille. På Åsheim serveres kaffe og kake til alle 

funksjonærene. På forhånd tusen takk!


Hilsen skigruppa.Rennleder: Vidar Sveadalen

Løypesjef: Kristoffer Øibakken

Speaker: Lars Freng


Sekretariatet møter til pakking av startnummer fredag/lørdag kl. 18.00

Mannskapsliste, med oppmøtetidspunkt:


Sekretariatet, oppmøte kl. 08.00:                                      Tidtaging, oppmøte kl. 09.30:

Carl Ole Foss                                                                     Lars Terje Mehus

Hilde Halsten                                                                     Inge Torgersen

Elin Onsum                                                                        Terje Johansen

Monica Onsum                                                               Tommy Ragnarsen

Monica Halvorsen                 

                                                                                  

Arena:                                                                                    

Haagen Løvseth                                                                  Parkering, oppmøte kl. 08.30:

Vidar Sveadalen                                              Stig Atle Lillesveen og Åge Øibakken

Håkon Løvseth                                                                   Lars Kristian Grønvold

Trym Sveadalen                                                                 Thomas Storlien

                                                                                            Knut Reidar Buraas                                                     

Startere, oppmøte kl. 09.30:                                              Mikkel Kvasnes                                                

Atle Halsten                                                                        Sven Erik Myhren

Inger Neraasen                                                              

Bente Hagen                                                                       Øyvind Viken

Trond Haukåssveen                                                            Erland Viken                                                           Johnny Gregersen

Hallgeir Grønnvold Johnny Gregersen

Far til Carl Ole                                                                    

                                                                                           Saft i mål, oppmøte kl. 10.00:                          

                                            Synne Torgersen

                                                            Nadja Stubberud
Løypevakter, oppmøte kl. 08.30:                                               Innsamling startnummer/brikker i mål,

Kristoffer Øibakken         oppmøte kl, 10.30:                                                     

Jan Erik Bådshaug                                              Dina Ragnarsen og Anna Storlien                                                                

Hans Hansebråten

Kristoffer Eikehaugen

Hans Uno Torgersen

Stian Mathisen

Aksel Stubberud

Lars Olav Bjerklien

Eivind Sve

Geir Hagen

Terje Hagen

Dag Sæther

Løypevakter ta med seg ski.


Premier, oppmøte kl. 10.00:

Ann-Kristin Baardseth

+ 2 stk


Salg Åsheim:

Ansvar: Hovedlaget?

Åsmarkrennet 17. mars 2019

Postet av Åsmarka IL den 5. Feb 2019

Velkommen til Åsmarkrennet 2019. I år er det en del av Sjusjøcup.

Alle utøvere fra 8år (født i 2011), er velkomne til å delta. Påmelding på Minidrett, eller på lista vedlagt. Fullt navn og fødselsdato er nødvendig.

For de yngre blir det også arrangert et knøtterenn. Disse har egen påmelding i sekretariatet renndagen. Påmeldingen gjøres frem til kl. 10.00, start kl. 10.30. Pris 50kr. Utøverne går fra fotballbana og opp til mål. Det er ønskelig at de skal gå alene, uten voksne. 

Parkering koster 50kr og kan betales med vipps til 82915.

Håper på stor deltagelse fra lokale løpere denne dagen, så møt opp

Åsmarkrennet 17.mars 2019.docx
Velkommen til årsmøte i ÅIL

Postet av Åsmarka IL den 31. Jan 2019

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i ÅIL


Styret viser til innkalling til årsmøte.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsmelding.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand                                                                      

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1              Styreleder

15.3              Øvrige styremedlemmer


Med vennlig hilsen
styret i Åsmarka Idrettslag

Informasjon fra Turkomiteen i Åsmarka

Postet av Åsmarka IL den 8. Jan 2019

Redaksjonen bak Åsmarkingen beklager at innlegg fra Turkomiteen ble uteglemt i høstens utgave.

Her får dere den!

Hilsen fra Turkomiteen

Kartet vi jobber med håper vi skal være i trykken og klart for salg våren 2019. Kartet er spesielt egnet for syklister, og dekker området fra Sjusjøen i nord til Kvernstubrua i sør, fra Lismarka i vest til Brumund i øst. Det er et håp at vi kan lage et «krøllekart» som er uslitelig, mykt og tåler vann. Vi får støtte fra allmenningene, Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen. En del kulturminner, krigsminner og naturfenomener blir avmerket.

Det skal merkes sykkeltraseer, lages oppslagstavler og infoskilt. Et eventuelt overskudd skal gå inn i arbeidet med å lage og vedlikeholde traseer, infotavler, infoskilt og merking. Ingen skal tjene på kartet.

Ellers håper i nær framtid å få til et samarbeid med både Idrettslaget og Bygdeutvalget. Fint med ideutveksling. Ting skal organiseres, og vi er avhengig av at de som bruker turløypene også kan være med å vedlikeholde og legge til rette for nye brukere.

En komitérepresentant har vært med på rekognosering i Åsmarka, og han er veldig interessert i vårt tilbud om at «10 topper i Ringsaker» legger en post på Skutberget, trolig i 2020. Parkering rett nedenfor Fuglsengsætra. En flott trasé i variert terreng, og med flotte utsiktspunkter underveis. Så nå håper vi å få «tedd» fram Åsmarka!

Anna Jesnes og Kjell Hauge
ÅIL trenger DEG

Postet av Åsmarka IL den 2. Jan 2019

Stort behov for nye frivillige inn i ÅIL

ÅIL driftes av et effektivt, fremoverlent og engasjert styre som også er opptatt av fornyelse og inkludering. Det er viktig for klubben av enkeltpersoner ikke blir sittende for lenge i frivillige roller, på den måten holder vi engasjementet oppe og fornyer oss hele tiden.

I år har vi behov for mange nye frivillige i klubbens styre, i roller for to år:

Leder ÅIL: Koordinere aktiviteten i klubben, innkalle til styremøter, ekstern kommunikasjon

Leder ÅIL Fotball: Lede fotballutvalget

Leder ÅIL Ski: Lede skiutvalget

Styremedlem: Delta på styremøter i ÅIL, bidra der det er behov ved aktiviteter og arrangementer

Leder valgkomite: Lede en komite på tre personer som en gang i året sammen med styret rekrutterer nye frivillige i forkant av årsmøtet

Revisor: En av to revisorer som på oppdrag fra klubben reviderer klubbens regnskap


Alle oppgaver kan gjennomføres av alle, krever ingen forkunnskapes og kommer med veiledning samt at sittende styremedlemmer bidrar til drahjelp i oppstarten.

ÅIL sin valgkomite ringer i disse dager rundt til foresatte med aktive utøvere i klubben, vi håper du tar dem godt imot i denne noe krevende jobben, hører dem ut og vurderer om du kan bidra i en av disse rollene i en periode.

Vi minner om at det ikke blir noe idrettslag eller -aktivitet i bygda dersom vi foreldre og foresatte ikke stiller opp til de ulike rollene som skal dekkes, og oppfordrer til at alle bidrar der man kan.