Velkommen til årsmøte i ÅIL

Postet av Åsmarka IL den 31. Jan 2019

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i ÅIL


Styret viser til innkalling til årsmøte.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsmelding.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand                                                                      

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1              Styreleder

15.3              Øvrige styremedlemmer


Med vennlig hilsen
styret i Åsmarka IdrettslagKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.