ÅIL trenger DEG

Postet av Åsmarka IL den 2. Jan 2019

Stort behov for nye frivillige inn i ÅIL

ÅIL driftes av et effektivt, fremoverlent og engasjert styre som også er opptatt av fornyelse og inkludering. Det er viktig for klubben av enkeltpersoner ikke blir sittende for lenge i frivillige roller, på den måten holder vi engasjementet oppe og fornyer oss hele tiden.

I år har vi behov for mange nye frivillige i klubbens styre, i roller for to år:

Leder ÅIL: Koordinere aktiviteten i klubben, innkalle til styremøter, ekstern kommunikasjon

Leder ÅIL Fotball: Lede fotballutvalget

Leder ÅIL Ski: Lede skiutvalget

Styremedlem: Delta på styremøter i ÅIL, bidra der det er behov ved aktiviteter og arrangementer

Leder valgkomite: Lede en komite på tre personer som en gang i året sammen med styret rekrutterer nye frivillige i forkant av årsmøtet

Revisor: En av to revisorer som på oppdrag fra klubben reviderer klubbens regnskap


Alle oppgaver kan gjennomføres av alle, krever ingen forkunnskapes og kommer med veiledning samt at sittende styremedlemmer bidrar til drahjelp i oppstarten.

ÅIL sin valgkomite ringer i disse dager rundt til foresatte med aktive utøvere i klubben, vi håper du tar dem godt imot i denne noe krevende jobben, hører dem ut og vurderer om du kan bidra i en av disse rollene i en periode.

Vi minner om at det ikke blir noe idrettslag eller -aktivitet i bygda dersom vi foreldre og foresatte ikke stiller opp til de ulike rollene som skal dekkes, og oppfordrer til at alle bidrar der man kan.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.