ÅIL Fotball utvikler seg!

Postet av Åsmarka IL den 19. Jan 2018

Fotballsesongen virker kanskje langt unna med all snøen?!? Men de frivillige som står bak det hele er i full gang med planlegging og forberedelser, for nå går det fort. Noen lag har i tillegg treninger gjennom hele vinteren også, så her er det aktivitet hele året!

ÅIL Fotball utvikler seg i 2018

Vi skal videreutvikle klubbens kompetanse på arbeid med barn og unge innen idretten, og starter med dette arbeidet allerede nå til våren. Vi har vært så heldig å få med av våre mest erfarne trenere i oppstarten i dette prosjektet, hvor trener/lagledermøtet som er kick off for ny sesong blir første møtepunkt. Dette er begynnelsen på en større satsning der målsetningen er å skape et godt og kompetent miljø for trenere og lagledere innen fotballen, og sørge for at nye lagledere og trenere i klubben møtes av et velfungerende nettverk og en verktøykasse som gjør jobben til "en lek"!

For klubben blir det viktig å ta imot trenere og lagledere til ny sesong med gode veiledninger til oppgaven, mulighet for kurs og utvikling av egen kompetanse og rom for kreativitet og variasjon i oppgaven. Vi har en flott trener/laglederstab i klubben og er utrolig imponert over arbeidsinnsats og engasjement som legges ned av hver enkelt.

Frivillighet står sterkt i ÅIL

Klubbens vedtekter slår fast at alt arbeid i ÅIL skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Klubben er relativt liten, men har behov for alle de samme funksjonene og rollene som en stor klubb, og det betyr at bygdas frivillige yter en enorm innsats hvert eneste år. Skal vi har et levende ÅIL i ei lita bygd, må i grunn hele bygda bidra til det.

Det betyr at vi trenger at du

  • deltar på dugnader
  • tar på deg verv
  • framsnakker tilbud og aktiviteter
  • bidrar til å dele informasjon om tilbud
  • kommer på stadion når vi arrangerer hjemmekamper eller skirenn

Ingen kan tvinges til å være engasjert i frivillig arbeid. I ÅIL har vi en hardtarbeidende valgkomite som hvert år har oppgaven med å rekruttere nye roller. Vi håper de kan møtes med velvilje og felles forståelse for at dersom ÅIL skal bestå, utvikle seg og kunne tilby dine barn og barnebarn kvalitetssikrede og gode aktivitetstilbud, TRENGER vi alle som har noe å gi til frivilligheten. Vi er opptatt av at også de frivillige som tar på seg lederverv i styrene våre skal kunne klare å gjøre dette med glede, positivitet og innenfor ok tidsforbruk. Det kan de kun dersom også alle andre roller og verv er fylt, at foreldre gir tilbakemeldinger når det blir utbedt, at alle ledd kommuniserer godt og at et skapes en felles frivilligkultur basert på at alle yter etter beste evne, at demokratiet skal råde og at engasjement skal kunne brukes der de frivillige føler eierskap og skaperglede.

Sånn skaper vi ÅIL. Sånn skaper vi idrettsglede. For barna, for ungdommene, for foreldre og besteforeldre. Og for de frivillige. I ÅIL er ALLE disse like viktige behov å dekke.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.