Møt barneidrettsansvarlig i ÅIL!

Postet av Åsmarka IL den 12. Jun 2018

Glødende engasjert barneidrettsansvarlig i ÅIL er Kjerstin Lundgård. Hun forteller at jobben i korte trekk handler om at hun har ansvar for å tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum. Blant annet handler dette om å følge opp at idrettstilbudet idrettslaget gir er i tråd med rettighetene og bestemmelsene.

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en person som skal være ansvarlig for barneidretten.

- Måten jeg og klubben gjør dette på i praksis, er ved å ha barneidrettsfokuset oppe på hvert eneste styremøte i klubben, minst seks ganger i året. Alle trenere, lagledere og foreldre med barn som er utøvere i ÅIL kan og bør melde inn saker de ønsker at barneidrettsansvarlig skal ta opp i styret eller med fotball- eller skiutvalget, ved å kontakte meg, oppfordrer Kjerstin.


ÅIL sin barneidrettsansvarlig Kjerstin Lundgård

ÅIL sin blide barneidrettsansvarlig Kjerstin Lundgård

Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubben?

Barneidrettsansvarlig skal:

1)    Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.

2)    Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne begrunne hvorfor dette er viktig.

3)    Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.

4)    I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget- – ref. utviklingsplanen..

5)    I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.

6)    Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med dårlig råd.

7)    Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.